Organisatieontwikkeling, MD en Lean

Opbrengst

Uw trajecten organisatieontwikkeling, MD en Persoonlijke Effectiviteit zijn zodanig ingericht (en uitgevoerd) dat ze niet alleen de bekwaamheden van de deelnemers versterken, maar dat ze tegelijkertijd ook op heldere en doelbewuste wijze de door u gewenste cultuur en Lean werkwijze versterken. Zo werkt u aan een integrale en systematische (Lean) aanpak van uw organisatieontwikkeling.

Toelichting

Het wil nog wel eens voorkomen dat in organisaties enerzijds met Lean wordt gewerkt en dat er anderzijds (lós daarvan) geïnvesteerd wordt in trajecten als OO, MD, Persoonlijke Effectiviteit en dergelijke. Dat is zonde, omdat deze trajecten juist heel goed in lijn met elkaar gebracht kunnen worden zodat ze elkaar versterken en betrokkenen goed de verbinding tussen het een en het ander kunnen leggen. Door een goede afstemming wordt meer rendement uit uw investeringen gehaald.

Odingroep heeft veel ervaring met OO en MD trajecten. Onze kwaliteit ligt juist in het vermogen deze thema’s op een heldere, resultaatgerichte en inspirerende manier te verbinden met Lean. Wij helpen u bij een doordachte opzet van de trajecten. En kunnen deze desgewenst ook voor u uitvoeren. Het ontwikkelen van (op elkaar) passende trajecten is altijd een kwestie van maatwerk en samenspraak. Als u hierover vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Tijdsduur

Maatwerk.