Meten en verbeteren van de kwaliteit van uw dienstverlening

Systematisch verbeteren met behulp van de Customer Effect Score en de Net Promotor Score

Opbrengst

In een tijdsbestek van drie maanden kunnen de volgen resultaten worden bereikt: Er is een systematische manier van meten van klantwaarderingen van uw dienstverlening ingevoerd. U heeft praktische ervaring met het gebruiken van de verbeterkata als methodiek, waarbij meetresultaten al zijn omgezet in concrete verbeteringen. Klantervaringen zijn in het verbeteren van uw dienstverlening ingebed. Het effect van de eerste doorgevoerde verbeteringen zijn al te meten.

Toelichting

Steeds meer (publieke) organisaties richten zich op het meetbaar maken van door klanten ervaren kwaliteit van dienstverlening. Odintakt en GBBO hebben een gezamenlijke aanpak ontwikkeld om het meten van klantwaarderingen te combineren met het direct omzetten in concrete verbeteringen met behulp van de verbeterkata. We doen dit door klanten c.q. burgers op eenvoudige wijze direct terugkoppeling te laten geven op het contact dat zij met (een dienstverlener uit) uw organisatie hebben gehad. Hierdoor krijgt u al binnen enkele dagen (bv. meldingen openbare ruimte) tot enkele maanden (bv. WABO) een goed inzicht in de klantwaarde van uw dienstverlening. En aangrijpingspunten om de kwaliteit van de dienstverlening en het achterliggende proces direct te verbeteren.

Tijdsduur

Ons basisvoorstel kent een doorlooptijd van 3 maanden, waarbij de opbrengsten kunnen worden gerealiseerd zoals hierboven beschreven.

logosx57