Cultuurontwikkeling

Cultuur, Kata en Lean

Opbrengst

Uw organisatie werkt doelbewust en stelselmatig aan een continu verbetercultuur volgens de belangrijkste onderliggende Lean en Kata principes.

Toelichting

De organisatiecultuur is sterk medebepalend voor de effectiviteit van het gebruik van het Lean instrumentarium. Tegelijkertijd hanteert Lean een aantal uitgangspunten die soms (voor een deel) niet stroken met de huidige organisatiecultuur. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij uitgangspunten als: toegevoegde waarde voor de klant staat centraal, er wordt gewerkt aan en met een gezamenlijke werkaanpak / standaard, er wordt uitgegaan van een consistente, resultaatgerichte werkwijze van continu verbeteren en leren, transparantie en open communicatie staat voorop. Dit kunnen principes zijn die omarmd worden, maar nog geen dagelijkse realiteit in de organisatie zijn.

Om die redenen kiezen organisaties er wel voor om parallel aan ‘Lean’ ook te werken aan een welbewuste cultuurontwikkeling, zodat beide elkaar kunnen bekrachtigen en versterken. Wij gebruiken daar de Kata van verbeteren voor. Odingroep heeft veel ervaring met cultuurtrajecten. Onze kwaliteit ligt juist op ons vermogen om de thema’s cultuurontwikkeling en lean op heldere, resultaatgerichte en inspirerende wijze met elkaar te verbinden. We helpen u gebruik te maken van de krachtige elementen van uw organisatiecultuur en ongewenste aspecten in de cultuur te overwinnen op weg naar de door u gewenste cultuur. Wij gebruiken daarbij ook de principes van het zogenaamde systeemdenken. Omdat elke cultuur weer anders is, is cultuurontwikkeling altijd nauwkeurig maatwerk. Een goed contact is daarbij essentieel. Als u hierover vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Tijdsduur

Maatwerk.