Projectleiding

Projectleiding van Lean en Kata verbetertrajecten

Opbrengst

De Lean en/of Kata werkwijze is in uw organisatie ingevoerd, door een heldere op uw organisatie en opdracht afgestemde aanpak. Organisatiebreed of in onderdelen van uw organisatie. In elk geval zijn er concrete procesverbeteringen gerealiseerd. Wij nemen op grond van uw opdracht de leiding in de aansturing van het traject en begeleiden en ondersteunen de mede verantwoordelijke medewerkers.

Toelichting

In onze projectleiding sturen we namens onze opdrachtgever op het realiseren van antwoorden op vragen als: Hoe krijgen we gewenste resultaten (kwaliteitsverbetering, efficiëntie, bezuiniging) door toepassing van de principes van Lean en Kata gerealiseerd? Hoe krijgen we mensen enthousiast? Hoe ‘verzilveren’ en borgen we verbeterslagen? Als projectleiders zijn we sturend op het realiseren van de projectopdracht, maar tegelijkertijd dragen wij onze kennis en ervaring op medewerkers uit uw organisatie over.

Tijdsduur

Maatwerk.