Kata procesbegeleiding

Dé verbetermethodiek in uw organisatie toepassen

Opbrengst

Sneller realiseren van grote en kleine verbeterdoelen in de organisatie, met resultaten die soms voorbij het tevoren voorstelbare liggen, zowel qua inhoud als qua snelheid. Als u concepten als ‘lerende organisatie’ en ‘zelforganisatie’ wilt realiseren, sneller voortgang wilt boeken, of de positieve drive in de organisatie wilt versterken, is het werken met de verbeterkata uiterst behulpzaam.

Toelichting

De Kata methodiek biedt een heel krachtige, in essentie eenvoudige werkwijze om systematisch en resultaatgericht aan verbeterprocessen te werken. Zowel bij omvangrijke veranderprogramma’s als bij dagelijkse verbeteringen in teams van grote waarde. Door het werken met de verbeterkata slijpt een routine van continu verbeteren in. Onze toegevoegde waarde ligt enerzijds in het overdragen en helpen benutten van de Kata. Anderzijds helpen we in onze begeleiding om te zorgen dat de Kata in uw organisatiecultuur ‘past’. We hebben aandacht voor oude routines in de organisatie die het continu verbeteren onbedoeld kunnen tegengaan, we helpen bepaalde ineffectieve gewoontes te doorbreken en waar nodig een nieuwe routine met nieuw elan te ontwikkelen.

Tijdsduur

Maatwerk. Net als in de sport en de muziek werkt het leren werken met de Kata van verbeteren (zeker bij aanvang) het best onder begeleiding van een ervaren Kata coach. ODINTAKT biedt begeleiding in verschillende maten van intensiteit aan, die we voor het gemak kwalificeren als A, AA en AAA.