Intervisie & Kata coaching

Intervisie en Kata coaching van Interne Lean Adviseurs

Opbrengst

Uw eigen interne Lean Adviseurs / Begeleiders worden stap voor stap door intervisie of (individuele) coaching geholpen om in hoge mate van zelfstandigheid Lean procesverbeteringen te leiden en om als Kata coach continu verbetertrajecten te begeleiden.

Toelichting

Eén van de uitgangspunten van Lean is: Kwaliteit direct inbouwen op de werkvloer, zorgen voor ‘in 1x goed’. Daarom dragen wij onze deskundigheid altijd over aan uw organisatie. Vaak worden daar geselecteerde eigen medewerkers voor ingezet. In de regel leiden wij uw medewerkers daarvoor op (zie OPLEIDEN). Maar (daarnaast) heeft het een grotere impact als wij uw interne adviseurs begeleiden tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden door middel van intervisie en coaching. De leercurve versnelt en de link tussen leren en (maximaal) presteren versterkt. Bij het toepassen van de verbeterkata versterkt de aanpak doordat wij fungeren als ‘tweede coach’ voor uw Kata coaches.

Tijdsduur

Maatwerk.