Te veel gevraagd?

“Te veel gevraagd” is de titel van VNG advies over terugdringing van het aantal indieningsvereisten bij tal van producten die door gemeenten aan burgers worden aangeboden. In het advies zijn minutieus per product opgenomen welke indieningsvereisten minimaal noodzakelijk zijn, welke gegevens uit andere bestaande informatiebronnen betrokken kunnen worden, en welke eigenlijk helemaal overbodig zijn.

Tijdens vrijwel iedere kaizen bij de overheid komt het onderwerp aan de orde: Moeten we wel alle bewijsstukken vragen die nu gevraagd worden? Kan het niet wat minder? Meestal kan dat, zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening eronder leidt. Integendeel, de dienstverlening wordt transparanter, sneller, beter en goedkoper.

Ook is er tijdens vrijwel iedere kaizen enige onduidelijkheid over de wettelijke of bestuursrechtelijke basis van allerlei vereisten. Dit VNG advies biedt in elk geval over het leeuwendeel van deze kwesties volstrekte duidelijkheid over de minimale vereisten. Al het overige is dat niet en kan dan ook -in elk geval voor wat betfeft de regelgeving- gemakkelijk worden geschrapt.

Het advies is ook heel aardig als inkijkje in wat allemaal gevraagd kan of kon worden. Bij Lean documenteren we graag de huidige situatie, onder andere omdat we na een tijdje vergeten zijn waar we ook alweer vandaan komen. In “Te veel gevraagd” lezen we bij het hoofdstuk over de aangifte Hondenbelasting bijvoorbeeld onder het kopje niet meer te vragen zaken:

 • Melding of aanvrager houder is van een kennel
 • Melding registratienummer bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied
 • Kopie registratie bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied
 • Melding datum sinds wanneer honden worden gehouden
 • Melding of één van de honden ter beschikking is gesteld door de Stichting Hondenhulp Nederland
 • Melding of één van de honden jonger is dan drie maanden
 • Melding wanneer honden leeftijd van drie maanden bereiken
 • Melding of de honden tezamen worden gehouden met de moederhond(en)
 • Kopie aankoopbewijs
 • Ondertekende verklaring van de vorige houd(st)er
 • Hondenpaspoort
 • Verklaring Stichting Hondenhulp Nederland
 • Melding begindatum houderschap
 • Melding of aanvrager volledig jaar inwoner is van gemeente
 • Melding datum verhuizing
 • Melding of hond vrijstelling heeft
 • NAW gegevens vorige eigenaar

Het is fijn te weten dat dat allemaal niet meer nodig is. En om te beseffen dat zulke vereisten bij de meeste organisaties toch voor een groot deel al lang niet meer aan de orde zijn.