Lean na invoering van de WABO

Op 1 oktober 2010 trad de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) in werking. Deze wet regelt dat veel verschillende vergunningen en toestemmingen worden gebundeld in één omgevingsvergunning. Dat is vast efficiënter, maar is de gemeente daarmee leaner? De meeste gemeenten werkten de afgelopen maanden en soms zelfs jaren aan de ontwikkeling van een nieuw proces […]

Implementatie van lean bij de Wabo

Eerder schreef ik hier over een lean Wabo-proces bij een gemeente. Een team medewerkers dat ik als ODINTAKT-adviseur mocht begeleiden, maakte een ontwerp voor een lean Wabo-proces en richtte het proces ook daadwerkelijk in. Het ontwerp maken en ook de praktische inrichting gebeurde steeds met het team in Kaizens; verbeterevenementen van een aantal aaneengesloten dagen.

Wabo: sneller en toch rustiger

Met de invoering van de gemeentelijke Wabo, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vorig jaar oktober, is een versimpeling doorgevoerd waardoor het voor burgers en bedrijven makkelijker is geworden om een vergunning aan te vragen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Deze z.g. omgevingsvergunning vervangt daarmee ongeveer vijfentwintig vergunningen.