-25% kan

 De grote vraagtekens van het CPB bij de miljardenbezuiniging op het ambtenarenapparaat zijn niet terecht. De 4 miljard die de partijen willen bezuinigen zijn best te realiseren, zonder in te leveren op beleid.

Een Lean cultuur

Lean en cultuur zijn twee zijden van 1 medaille. Maar niet altijd wordt bewust gekeken naar welke impact Lean op de organisatiecultuur heeft. En andersom!! Wie voor de filosofie van Lean kiest, kiest al dan niet expliciet voor een bepaalde cultuur. Van belang is te realiseren dat de Lean-filosofie en werkwijze bepaalde cultuuraspecten meer dominant […]

Lean Project Management, agile en scrum

Veel werk bij de overheid is projectmatig: Beleidsontwikkeling, planontwikkeling, gebiedsontwikkeling, het zijn allemaal activiteiten die telkens als redelijk unieke exercities opnieuw worden opgepakt en die ook een duidelijk afgebakend product kennen, met een helder begin en eind van de uitvoering. Inmiddels hebben nogal wat project-organisaties ervaring opgedaan met de toepassing van lean principes bij realisatie […]

Lean en het Rijnlandse model: two of a kind

In deze tijden van crisis wordt vaak het Rijnlandse organisatiemodel geprezen. In ‘Rijnlandse’ organisaties waardeert men vakmanschap en inhoudelijke deskundigheid, beschouwt men de manager als meewerkend voorman en richt men zich op continuïteit, duurzame relaties met stakeholders en collectief succes. Dit in tegenstelling tot de Anglo-Amerikaanse organisatiecultuur –vaak genoemd als oorzaak van de huidige economische […]