Six Sigma bij de overheid

ODINTAKT biedt naast Lean ook Black Belt gecertificeerde Six Sigma expertise en dat is maar goed ook, want Six Sigma maakt onderdeel uit van het totale Lean instrumentarium. Met Six Sigma bedoelen we het instrumentarium waarin statistische proces-analyse centraal staat.

Plan-Do-Check-Act

In de Lean aanpak worden problemen eigenlijk altijd opgelost door telkens dezelfde A3 of PLAN-DO-CHECK-ACT verbetercyclus toe te passen. De Six Sigma school, die eerst door Motorola werd omarmd en vooral tijdens de wederopstanding van het Amerikaanse General Electric groot is geworden, hanteert hiervoor een aantal eigen stappen (Definieren, Meten, Analyseren, Verbeteren en Testen), die in grote lijnen overeenkomen met de standaard stappen voor A3 probleemoplossen. Maar de nadruk ligt bij Six Sigma altijd op de Analyse stap. Hiervoor heeft Six Sigma dan ook de meest effectieve kwaliteits-tools tot de beschikking.

Bij problemen die vragen om een statistische benadering, kan daarom goed gebruik gemaakt worden van het Six Sigma instrumentarium. Dat wil zeggen:

  • bij grote aantallen massaproductie en
  • indien proces-stabiliteit en/ of
  • foutvrije productie de belangrijkste onderwerpen zijn.

Dan immers kan er veel aandacht nodig zijn voor een grondige analyse: Om te borgen dat inderdaad de juiste oorzaak van het probleem wordt gevonden en om te voorkomen dat een oplossing wordt ingevoerd die het proces alleen maar minder betrouwbaar maakt. De Six Sigma toolkit biedt hier een keur aan handige statistische methoden en technieken voor.

Nadelen

De Six Sigma methoden & technieken zijn echter niet heel gemakkelijk voor iedereen te begrijpen en worden dan ook meestal door interne of externe specialisten ingezet (de Six Sigma Black Belts): De medewerkers en leidinggevenden hebben er maar op te vertrouwen dat deze Excell tovenaars met de juiste analyse en oplossingen komen.

Daarbij komt het bij Six Sigma nogal eens voor dat het erg lang duurt voordat de specialisten met hun -vaak ingrijpende- oplossingen komen.

Alternatief

Voor veel problemen is het Six Sigma instrumentarium daarom eigenlijk veel te zwaar. Met gezond verstand en een degelijke analyse van de verspillingen in een proces, door medewerkers zelf, worden vaak in veel kortere tijd ongeveer dezelfde oplossingen gevonden. Met als bijkomend voordeel dat dit oplossingen zijn die gedragen worden door de collega’s en hun intuitie en gezond verstand ten volle benutten, en waar iedereen bovendien van leert. Daarom bepleiten wij slechts zeer sporadisch het gebruik van Six Sigma: eigenlijk pas als al het overige al gedaan is. En dat is maar zelden het geval.