Project-organisaties

Veel werk wordt tegenwoordig georganiseerd in projecten en soms zelfs in projectorganisaties. Lean & agile zijn zo mogelijk nog effectiever in dergelijke projectorganisaties, dan in procesorganisaties, waar routinematige processen worden uitgevoerd. Alle lean principes kennen hun specifieke toepassing in een projectomgeving: klantwaarde, heijunka, standaard werk, visueel management, in 1x goed, constante flow, continu verbeteren en werken met machtige teams. Het is hierbij zaak om goed oog te hebben voor deze specifieke projectomgeving. Bij de implementatie van lean & agile in een projectomgeving gaat het vaak ook heel nadrukkelijk om cultuuraspecten, voor de ontwikkeling van individuele professionaliteit naar gezamenlijke professionaliteit.  Onze adviseurs stonden aan de wieg van lean toepassing bij engineering, bouwprojecten, in productontwikkeling, bij beleidsontwikkeling en bouwden vanaf het begin mee aan de ontwikkeling van agile en scrum (zoals lean in software ontwikkeling is gaan heten). Zij zijn gepokt en gemazeld in het behalen van lean voordelen in de project context.