Lean Orange Belt

Met speciaal voor de overheid ontwikkelde simulatie

Opbrengst

In een dagdeel of dag leert u de essentie van de Lean en Kata principes ervaren en begrijpen. En maken we met u een vertaling naar een werkbare en concrete toepassing in uw organisatie.

Toelichting

Als start voor het werken met Lean of Kata, of voor als u dit overweegt, krijgt u in een dagdeel de essenties ervan voor overheidsorganisaties helder gepresenteerd. Deelnemers leren de basisprincipes kennen en kunnen de verbetermogelijkheden aan den lijve ervaren o.m. door het spelen van de door Odintakt voor overheidsorganisaties ontworpen simulatie ‘Welkom bij Bureau Aanvragen’. Stapsgewijs worden de Lean en Kata principes (en de effecten daarvan) zichtbaar gemaakt. Wanneer u voor een dag kiest wordt dieper op de materie ingegaan en wordt een concrete vertaalslag gemaakt naar een concrete toepassing in uw organisatie.

Tijdsduur

Een dagdeel of een dag.