Verbeterkata

De Verbeterkata is de best beschikbare routine om blijvend succesvol te zijn met Lean management: het steeds verder verbeteren van de ervaring en de waardering van de klant, tegen steeds lagere kosten. De Verbeterkata is een routine die maakt dat verbeteren door alle medewerkers en leidinggevenden een tweede natuur wordt, een onontkoombaar automatisme, elke dag weer, in elk team. Organisaties die met de Verbeterkata werken, ontwikkelen een routine om het niveau van de dienstverlening telkens op een hoger plan te brengen en om adequaat te reageren op veranderende omstandigheden en klantvragen.

In deze Lean Short Track leer je de uitgangspunten en principes van de Verbeterkata. Je maakt kennis met de Verbeterkata aan de hand van een leuke en leerzame simulatie. Je leert hoe je volgens een vast en kort-cyclisch verbeterpatroon met standaard vragen, een routine van continu verbeteren kunt invoeren en welke randvoorwaarden daarbij van belang zijn. Na afloop maak je een vertaling naar je eigen werkomgeving.

Programma:

  1. Introductie Verbeterkata
  2. Simulatie en reflectie
  3. Randvoorwaarden voor implementatie
  4. Vertaling naar eigen werkomgeving

Deze Lean Short Track wordt elke 3e maandag van de maand aangeboden als open inschrijving en kan ook in huis op maat worden aangeboden.