Lean Leider

Lean procesverbetering als leidinggevende kunnen aansturen

Doel

Het Lean Leider programma leert leidinggevenden hoe zij, vanuit hun rol en verantwoordelijkheid, effectief invloed kunnen uitoefenen op het in de praktijk brengen van de Lean-werkwijze in de organisatie. De belangrijkste beginselen van de Lean en Kata filosofie, principes en werkmethoden komen aan de orde. Er wordt ingegaan op hoe leidinggevenden een context kunnen creëren om Lean in de organisatie in te bedden. Zij krijgen handvatten om hun sturing hierop in de praktijk te brengen aan de hand van drie invalshoeken: sturen op proces, resultaat & verbetercultuur, inbedding in de organisatiecultuur en vertaling naar de betekenis voor de persoonlijke ontwikkeling van leidinggevende en medewerkers.

Opbrengst

Na afloop van deze training beschikt u over leidinggevenden, die:

 1. inzicht hebben in de Lean en Kata filosofie en het bijbehorende instrumentarium.
 2. de succesfactoren en uitdagingen bij de implementatie van Lean kennen.
 3. inzicht hebben in de rol van leidinggevende in een Lean organisatie.
 4. weten hoe zij medewerkers kunnen inspireren en betrekken tijdens Lean implementaties.
 5. snappen hoe zij Lean in de cultuur van uw organisatie kunnen inpassen.
 6. het bijbehorende veranderproces bij zichzelf en bij teamleden herkennen en managen.

Werkvormen

Praktische kennisoverdracht, simulaties, oefeningen en onderlinge coaching.

Programma

 • Leanfilosofie, belangrijke principes (flow, gezamenlijke professionaliteit, standaard werk, evenwichtige werkverdeling, in 1x goed) en gebruik van het belangrijkste instrumentarium (VSM, Kaizen, A3)
 • Leidinggeven aan Lean implementaties:
 • Sturen op de procesoptimalisatie (Heijunka, Jidoka, Muda, Flow)
 • Creëren van (een klimaat van) continu verbeteren (Kata)
 • Sturen op betrokkenheid van medewerkers
 • Leiding geven aan Lean Probleemoplossen (A3, Kaizen, Kaikaku, Hoshin)
 • Sturen op productieproces en resultaat
 • Sturen op inbedding van Lean in de organisatiecultuur
 • Lean in de eigen organisatiecultuur: verschuivingen in paradigma’s
 • De Kata van verbeteren
 • Doorbreken van oude gewoonten en niet functionele werkwijzen
 • Creëren van enthousiasme en onomkeerbaarheid
 • Verbinden van individuele bijdragen en gezamenlijke professionaliteit
 • Werken aan een verbetercultuur: plan-do-check-act
 • Lean en sturen op persoonlijke bijdrage en ontwikkeling
 • Sturen op relevante competenties
 • Herkennen en managen van het eigen veranderproces
 • Herkennen en managen van het veranderproces van medewerkers

Tijdsduur

2×2 dagen.

Data

Op afspraak in company.