Lean Kata Coach change masterprogramma

Lean en Kata kunnen overdragen en Lean programma’s kunnen leiden

Doel

Deze nieuwe en verdiepende opleiding is bestemd voor Lean Black Belt Professionals en Lean Leiders. Tijdens deze opleiding komen de nieuwste verbeterprincipes (Kata, Hoshin Kanri) en ontwikkelingen op het gebied van Lean en Kata en verandermanagement aan de orde. Deelnemers leren hoe zij de Lean en Kata principes en instrumentarium aan anderen kunnen overdragen. Hoe zij leiding kunnen geven aan Lean en Kata verbeterprogramma’s. En hoe zij met behulp van organisatiemodellen en systeemdenken (meer) hardnekkige problemen kunnen oplossen. Zodat zij kunnen sturen op het behalen van organisatiebrede resultaten van Lean en Kata implementaties. Door het met goed gevolg afleggen van een theorietoets en praktijkproeve kwalificeert de deelnemer zich tot gecertificeerd Lean Kata Coach.

Opbrengst

Na afloop van deze training:

  1. beschikt u over handvatten om (in werksessies en trainingsprogramma’s) Lean principes en instrumentarium te kunnen overdragen aan anderen.
  2. kunt u sturen op een versterking van het continu verbeterproces in de organisatie met behulp van de Kata-benadering.
  3. kunt u leiding geven aan (organisatie brede) Lean-programma’s.
  4. bent u in staat om enthousiasme en onomkeerbaarheid van Lean verbeteringen te (helpen) creëren.
  5. weet u hoe u de kracht van anderen en van uzelf als Lean Kata Coach kunt inzetten en ten volle kunt benutten.
  6. weet u hoe u met inzichten vanuit organisatiemodellen en systeemdenken uw veranderaanpak kunt aanpassen hardnekkige veranderproblemen kunnen doorbreken.

Programma

Uitgangspunten voor dit programma zijn:

  • het programma is een leer-werktraject en daagt de deelnemer uit om een opdrachtgever en zijn team(s) te adviseren, enthousiasmeren en ondersteunen bij de verankering van continu verbeteren;
  • de verhouding van praktijk, coaching en theorie en instructie is in lijn met het 70-20-10 principe, waarbij 70% van de leertijd op het werk is, 20% van de leertijd bestaat uit coaching / intervisie en 10% van de leertijd uit kennisoverdracht en instructie;
  • we koppelen de uitvoering van taken als Lean Kata Coach direct aan coaching op de werkvloer door de trainer of door een andere deelnemer in opleiding.

7 Opleidingsmodules

1. Een cultuur van continu verbeteren: wat is dat eigenlijk? 


Het traject begint met een reflectie en discussie over de eigenschappen van een cultuur van continu verbeteren. Vervolgens gaan we in op verschillende organisatie-stadia van organisaties en bekijken we hoe organisatiemodellen ons behulpzaam kunnen zijn om de huidige situatie in de organisatie waar u werkt beter te begrijpen.

2. Operationeel Management: wat, wie en hoe?

In de tweede module herhalen we de kernpunten van Operationeel Management en een procesgerichte organisatie-inrichting, waardestromen en processen. Ook gaan we in op visueel management en de stappen bij het doen van een dag- of weekstart. Daarna oefent u in het coachen op de uitvoering ervan en leert u teams te ondersteunen om borden iteratief te verbeteren.

3. De verbeterkata: Hoe verankert u continu verbeteren in de cultuur?

Tijdens de derde module krijgt u inzicht in de achtergrond, principes en toepassing van de Verbeterkata, de best beschikbare routine om blijvend succesvol te zijn met Lean management. U ervaart aan de hand van voorbeelden hoe de Verbeterkata werkt en leert deze toe te passen in de procesverbeteringen die u begeleidt.

4. De coachingkata: Hoe leert u anderen de routine van de verbeterkata?

In deze module krijgt u inzicht in de achtergrond, principes en toepassing van de Coachingkata, de best beschikbare routine om anderen te leren om continu verbeteren toe te passen. U ervaart aan de hand van simulaties hoe de Coachingkata werkt en leert deze toe te passen in uw begeleiding van leidinggevenden.

5. Sit-ins voor continu verbeteren

Zonder standaard geen verbetering, zeggen Lean beoefenaren. Maar hoe zorgt u er nou voor dat deze standaard inderdaad iedere dag weer een beetje beter wordt? Sit-ins zijn een beproefd concept om daadwerkelijk vorm te geven aan gestructureerde procesverbetering met het team en de leidinggevenden. Tijdens deze module leert u hoe u met het team de routine of kata van een sit-in vorm geeft.

6. Standaard werk voor leidinggevenden

In een Lean 7 Agile organisatie volgen ook leidinggevenden een routine. Een routine die hun optimaal in staat stelt om waarde toe te voegen in het organisatie-paradigma van deze tijd. Hoe ziet de week van een leidinggevende in een lean & agile organisatie eruit? Wat doet hij of zij wel en wat vooral niet? Hoe kunt u ze coachen om zo’n rol te vervullen? Dat zijn de vragen die bij deze module centraal staan.

7. Synthese: dienend leiderschap en de rol van Lean Kata Coach

De synthese van de opleiding bestaat uit een resumé van de Coachingskata voor de coaching van leidinggevenden bij hun transitie naar een passende organisatie voor deze tijd. Na deze module is er geen huiswerk meer.

Werkvormen

Elke opleidingsmodule duurt een dag en bestaat uit een korte reflectie, een inhoudelijk theoretisch onderdeel, gevolgd door een teamopdracht en een individueel huiswerkopdracht. Dat huiswerk bestaat meestal uit het optreden als Lean Kata Coach bij een team binnen de eigen organisatie. De trainer heeft tussen twee opleidingsmodules door een intervisie en coaching sessie met een groep van drie tot vier deelnemers op de werkvloer. Daarnaast coachen deelnemers elkaar door minimaal een keer per maand mee te lopen tijdens de uitvoering van een opdracht.

Tijdsduur

7 x 1 opleidingsdag met een frequentie van om de vier weken. Tussen de opleidingsdagen voert de deelnemer een opdracht uit als Lean Kata Coach binnen de eigen organisatie. Daarnaast vindt er 1x per maand intervisie en coaching met de trainer plaats en onderlinge coaching. Het tijdsbeslag voor dit programma komt gemiddeld neer op een halve dag per week. Het opleidingstraject wordt afgesloten met een eindpresentatie van de praktijkopdracht en een theoretisch examen. De doorlooptijd van de opleiding is zeven maanden.

Data

De opleiding wordt in-company verzorgd.