Lean Green Belt

Lean kunnen beoefenen

Doel

Met deze opleiding kwalificeert u zich als geaccrediteerd Lean Green Belt Adviseur. Na afloop van de opleiding begrijpt u de lean filosofie in breedte en diepte en kunt u deze geloofwaardig uitdragen. U kunt zelfstandig leiding geven aan lean trajecten en de benodigde instrumenten zelfstandig toepassen. U kunt medewerkers en lijnmanagers ondersteunen met de begeleiding van procesverbeteringen en kaizenbijeenkomsten. De opleiding staat onder permanente kwaliteitsborging, zodat aan het door middel van deze opleiding te verkrijgen certificaat ook onderscheidende waarde kan worden gehecht. Een mooie combinatie van theorie, toegepaste praktijkkennis binnen de overheid, oefeningen en praktijkopdrachten. Leren en presteren gaan hand in hand!

Opbrengst

Na afloop van deze opleiding:

  1. begrijpt u de Lean management filosofie en het bijbehorende instrumentarium;
  2. bent u in staat om te sturen op het efficiënter, sneller en klantgerichter maken van processen en heeft u zelf ervaring opgedaan met het realiseren van concrete procesverbeteringen;
  3. bent u in staat om Lean Kaizen bijeenkomsten en periodieke verbetersessies te begeleiden aan de hand van de verbeterkata (voor continu verbeteren);
  4. weet u hoe u kunt bijdragen aan de implementatie van Lean en continu verbeteren in uw organisatie.

Het met goed gevolg afleggen van een theorie- en praktijktoets leidt tot het Lean Green Belt certificaat.

Werkvormen

Tijdens de opleiding staat het werken volgens de Lean management filosofie en instrumenten en de verbeterkata voor continu verbeteren centraal. In onze aanpak passen wij “blended learning” en “learning by doing” toe door praktische kennisoverdracht, klassikaal en online, af te wisselen met de uitvoering van een concrete praktijkopdracht waarbij men een proces gaat optimaliseren. Reflectie op de uitvoering van de praktijkopdracht vindt elke bijeenkomst plaats door middel van intervisie en coaching.  We hanteren de principe van de verbeterkata: stap voor stap verbeteren, waarbij we door het agenderen van een strak ritme van acht korte bijeenkomsten een fundament leggen voor continu verbeteren.

Programma

Lean Green Belt Adviseur voor meer informatie over het programma, en/of schrijf u meteen in.

Tijdsduur

8 x 1 opleidingsdag met een frequentie van om de drie weken. Tussen de opleidingsdagen voert de deelnemer een praktijkopdracht uit. Iedere deelnemer kan 2x een uur coaching krijgen van de trainer ter ondersteuning van de uitvoering van de praktijkopdracht. Het opleidingstraject wordt afgesloten met een  eindpresentatie van de praktijkopdracht en een  theoretisch examen. De doorlooptijd van de opleiding is zes maanden.

 

Op afspraak in company, en binnenkort als ook als blended learning.