Opleidingen

Certificerende Lean Overheid opleidingen met verschillende diepgang

Opleiden tot gecertificeerde Lean Leider, Lean Black Belt en Lean Kata Change Master

Voor overheidsorganisaties hebben wij vier certificerende kwaliteitsopleidingen ontwikkeld. De opleidingen worden in-company op maat van uw organisatie gemaakt, maar hebben ten behoeve van de kwaliteit gestandaardiseerde curricula met een systeem van kwaliteitsborging en –ontwikkeling. De opleidingen zijn ontwikkeld op basis van:

  • onze jarenlange persoonlijke samenwerking met Jeffrey Liker de grondlegger van Lean (zie onder meer zijn standaardwerk ‘The Toyota Way’) en expert op het gebied van Lean in productieomgevingen;
  • het KATA-gedachtengoed van Mike Rother;
  • onze eigen bijdragen aan de kennisontwikkeling op het gebied van Lean, dienstverlening en organisatieontwikkeling (met name het systeemdenken) – zie ook onze boeken ‘Een Lean Overheid’ (2009) en ‘De Verbeterkata’ (2015).

De opleidingen staan onder permanente kwaliteitsborging, zodat aan het te verkrijgen certificaat ook onderscheidende waarde kan worden gehecht. Om het certificaat te verkrijgen dienen de deelnemers een theorie- en praktijktoets met goed gevolg af te leggen. Onze opleidingen beogen voor de deelnemers wat Lean en Kata voor uw organisatie kunnen betekenen: met plezier kunnen werken aan leren, verbeteren en resultaat.

Lean Orange Belt is een basisopleiding voor professionals en leidinggevenden die de essenties van Lean in een dag tot zich willen nemen. In de Lean Leider staat centraal wat voor leidinggevenden belangrijk is bij het sturen op het gebruiken en toepassen van Lean en Kata in de organisatie. Begrip, rol en sturen op leren en presteren staan hierbij centraal. In de Lean Black Belt is het actief kunnen toepassen van Lean procesverbeteringen en het leiding geven aan verbeterteams de inzet. Onze innovatieve Lean Kata Change Master gaat een stap verder. Deelnemers aan deze opleiding leren hoe zij de Lean en Kata principes en werkwijze aan anderen kunnen overdragen en leiding kunnen geven aan Lean en Kata verbeterprogramma’s. Daarbij leren zij hoe zij invloed kunnen uitoefenen op het ontwikkelen van een verbetercultuur en hoe zij dieperliggende problemen succesvol kunnen aanpakken en oplossen: van Lean procesoptimalisatie naar Lean verbetercultuur.

Maak uw keuze uit het aanbod: