Lean Short Tracks

Lean Short Tracks zijn intensieve trainingen van een middag, waar u en uw collega’s telkens 1 specifiek en praktisch aspect van Agile, Lean of de Verbeterkata leren toepassen in de eigen organisatie. Lean Short Tracks zijn combineerbaar met intervisie over eigen praktijkvragen. 

Alle Lean Short Tracks worden eens in de maand aangeboden, op maandagmiddag op een centrale lokatie. 

Voor elke Lean Short Track geldt een maximum van 12 inschrijvingen.

STANDAARDEN EN CONTINU VERBETEREN

1e maandag van de maand

DAGSTART, KANBAN BORDEN EN VERBETERDIALOOG

2e maandag van de maand

DE VERBETERKATA

3e maandag van de maand

LEIDINGGEVEN IN EEN LEAN EN AGILE ORGANISATIE

4e maandag van de maand 

Meer informatie in dit leaflet.