Lean Overheid Platform

Eind april 2012 kwamen ongeveer 15 vertegenwoordigers van verschillende overheden bijeen in de gemeente Barneveld voor de 4e bijeenkomst van het Lean Overheid Platform. Doel van de bijeenkomst was om kennis te nemen van de lean ervaring van de gemeente Barneveld en om naar aanleiding hiervan ervaringen uit te wisselen en om van elkaar te leren. 

Leerbijeenkomst

Tijdens de leerbijeenkomst vertelde onze gastvrouw Jeannette Booij over haar ervaringen met de implementatie van Lean in de gemeente Barneveld. We bezochten de werkvloer bij het WABO proces om ook te kijken naar de werking van de daar in gebruik zijnde First In, First Out (FIFO) kast en spraken met de betrokken leidinggevende en medewerkers. Vervolgens bespraken we dit mooie voorbeeld van lean in de praktijk tijdens een intensieve intervisie. We gingen hierbij behoorlijk diep in op de essentie van het First In, First Out principe, en op de verschillende opties voor toepassing hiervan bij een WABO proces. We spraken over de verschillende mogelijkheden voor indeling van de kasten, over het al dan niet toewijzen van taken en domeinen aan medewerkers en specialisten, over mogelijkheden om ook daadwerkelijk doorlooptijden en bewerkingstijden met behulp van FIFO te bekorten. Ook werd ingegaan op mogelijkheden om de kast te gebruiken voor sturing op werkvoorraad en continue verbetering. Het werd voor iedereen een bijzonder leerzame en constructieve middag: Voor de gasten én ook voor de gemeente Barndeveld die ons ontving. Allen gingen naar huis met een handvol direct toepasbare tips en suggesties om in de eigen processen mee aan de slag te gaan.

Community of Practice voor de Lean Overheid

Met deze ervaring hebben we nu een waardevol format gevonden om de Community of Practice voor lean overheden voort te zetten: We bezoeken een organisatie die lean heeft toegepast, maken kennis met de lean ervaring in die organisatie en bekijken een praktijk voorbeeld. Vervolgens verdiepen we onze kennis en begrip van toepassing van lean bij de overheid door deze casus goed te bespreken. Dit is waardevol voor de bezoekers, en ook voor de ontvangende partij. Het vervult een bij veel organisaties bestaande wens om kennis en ervaring uit te wisselen en om van elkaar te leren. Aardige bijeenkomst is dat het huidige format is voortgekomen uit een goede A3 evaluatie van de eerdere bijeenkomsten van het Lean Overheid Platform in 2011.

Deelname aan het Lean Overheid Platform

Om het Lean Overheid Platform te laten werken hebben we ervoor gekozen om het open te stellen voor medewerkers van alle overheden die behoorlijk op weg zijn met de implementatie van lean in hun organisatie. Van deelnemers wordt verwacht dat zij tenminste één van de drie jaarlijkse bijeenkomsten bijwonen. Het Platform is niet voor belangstellenden die nog in de orientatie fase zitten en in hun organisatie nog niet echt bezig zijn met lean. Alleen dan lukt het namelijk om het onderling leren goed vorm te geven.

Wie belangstelling heeft voor deelname aan het Lean Overheid Platform, kan zich aanmelden via info@odintakt.nl of zich laten introduceren door één van de deelnemers.

 

Deze blog maakt deel uit van een reeks:

Volgende bijeenkomst Lean Overheid Platform