Lean Overheid Platform bij Achmea

Geduld, draagvlak en commitment van management. Dat is wat je nodig hebt om lean te implementeren. Dat en nog veel meer leerden we tijdens ons bezoek aan Achmea, afgelopen donderdag 2 april.

Tijdens dit bezoek woonden we een dagstart op de werkvloer bij, gaf Arjan van Wilgenburg een presentatie over Achmea (als bijlage toegevoegd) en spraken we met leidinggevenden o.a. over Sit Ins voor het verbeteren van standaard werkinstructies.

Dagstart

blog 01Bij de dagstart zagen we medewerkers rond een bord staan en in gesprek zijn over hun productie, op basis van actuele informatie (kwantiteit, halen van de norm,  kwaliteit). Aan de hand van “smileys” en “verbazing tekens” lichtten medewerkers zaken nader toe. Iedereen deed mee en de leidinggevende was enthousiasmerend in zijn rol. De teams zagen het niet halen van de norm niet als falen, maar als teken dat er iets moest worden opgelost. Oplossen van problemen kreeg in een enkel geval prioriteit boven het halen van de norm: Een mooi voorbeeld van andon in de praktijk. De teamleider nam de afdelingsoverstijgende issues mee naar de dagstart van de teamleiders, waar op dat niveau besproken zou worden hoe ze op te lossen. Zij hadden dus een rol bij het opruimen van obstakels voor de voortgang van het werk. Dat er zo open en transparant over het proces werd gesproken, en dat dat kon, was voor de meesten van ons een echte “eye opener”.

Achmea’s Lean Journey

blog 03Arjan benadrukte tijdens zijn presentatie dat de dagstartsessies het resultaat zijn van een proces dat al in 2007 begon. Hij nam ons mee in wat hij de de Lean Journey van Achmea noemde en lichtte de verschillende fases en de aanpak van het programma toe.  Hij liet zien op welke manier men gericht werkt aan het verhogen van klant-, medewerker en financiele waarde. Hij bracht behaalde resultaten en de kritische succesfactoren voor het voetlicht. Tenslotte gaf hij aan dat Achmea nu pas probeert “flow”te realiseren in de hele keten. Dus pas na dat aan standaard werk, dagstarts en continu verbeteren is gewerkt.

Sit Ins

blog 02In drie groepen gingen we in op de rol van de leidinggevende bij o.a. Sit Ins, het bereiken van de ideal state en op de inzichten in relatie tot het eigen werk. De rol van de leidinggevende verandert van het geven van opdrachten naar het borgen van standaarden en het wegnemen van obstakels. Een leidinggevende vertelde over zijn ervaring met het effect van Sit Ins op zijn dagindeling en de opbrengst daarvan: Een steeds betere manier van werken.

Top 3 van inzichten

  1. Voor het uitdragen van Lean is geduld, draagvlak en commitment van management noodzakelijk, waarbij top-down en bottom-up aanpak goed samengaan.
  2. Openheid van medewerkers en transparantie in de dagstart, waarbij op basis van actuele cijfers, verbazingen worden gedeeld over klant-, medewerker- en financiële waarde.
  3. Belang van Sit In´s om de standaarden te borgen en rol van leidinggevende in het samen zoeken naar knelpunten.

Met dank voor jullie komst en feedback en tot de volgende keer!

 

Volgende bijeenkomst Lean Overheid Platform

Vorige bijeenkomst Lean Overheid Platform