Een Lean cultuur

Lean en cultuur zijn twee zijden van 1 medaille. Maar niet altijd wordt bewust gekeken naar welke impact Lean op de organisatiecultuur heeft. En andersom!! Wie voor de filosofie van Lean kiest, kiest al dan niet expliciet voor een bepaalde cultuur. Van belang is te realiseren dat de Lean-filosofie en werkwijze bepaalde cultuuraspecten meer dominant maakt. Afhankelijk van de organisatiecultuur betekent dat, dat sommige gewoonten onder druk kunnen komen te staan, bijvoorbeeld:

  • Klantwens komt boven het oordeel van de individuele professional;
  • Gezamenlijke standaard komt boven individuele autonomie;
  • Continu verbeteren en feedback geven komen boven ‘open en vrijblijvend houden’;
  • Transparantie komt boven een gewoonte om niet direct inzicht in de gang van zaken te geven;
  • Focus op proces komt náást de focus op inhoud te staan (laatste moet altijd ook);
  • Actiegericht uitproberen komt boven blijven discussiëren en wikken en wegen;
  • Benutten van het team komt boven top-down sturing.

Dit alles is niet in elke organisatiecultuur even vanzelfsprekend, en kan soms ook botsen met oude (soms ongewenste) gewoontes. De vraag is dus altijd: Wat betekent het voor onze cultuur als we voor de Lean filosofie kiezen? Wat in onze cultuur is nuttig (en wat juist niet!) om de leanfilosofie goed in onze organisatie in te bedden? Hoe kunnen we dat zodanig beïnvloeden dat we het optimale uit de Lean-werkwijze halen? Want dan slaan we twee vliegen in één klap: Werken aan een Lean-organisatie en een stimulerend klimaat. Lean en cultuur gaan hand in hand. En worden bij voorkeur integraal opgepakt.