Systeemdenken als basis

Er zit systeem in
Praktisch voeren wij vele soorten verander-, implementatie- en ontwikkelopdrachten uit. Maar veranderen lukt pas echt als je weet wat verandering in je organisatie stimuleert en tegenhoudt. Organisaties hebben daar eigen patronen voor. Die moet je kennen om te snappen welke aanpak wel en niet werkt. Wij kijken naar organisaties vanuit systeemtheoretisch perspectief. Daarmee bereiken we meer dan mensen die met hun vaste ‘favoriete aanpak’ in een organisatie gaan knutselen.

Homo Resultatus
De dagelijkse opgave van managers: zorg voor resultaten en kwaliteit. Nu moet iedereen nog meedoen. Wij helpen daar mensen hun weg in te vinden. Door onzekerheden en belemmeringen te overwinnen en kwaliteiten te benutten. We zorgen voor een setting waar positief aan resultaten kan worden gewerkt. Waar verschillen in inhoudelijke opvattingen overbrugd en verbonden worden en mensen elkaar versterken. Dat vormt de basis van het verlangde resultaat.

Ingewikkelde eenvoud
De beste veranderaars zijn in staat de complexiteit van een veranderopgave te doorgronden en om te vormen tot een heldere aanpak en actie. Daadkracht, zonder te doorzien wat er voor nodig is om mensen daartoe te bewegen, klinkt prachtig, maar leidt tot niets. Hetzelfde geldt voor interessante bespiegelingen zonder actie. Wij richten ons altijd op de kern: wat het van u, leiders en professionals, binnen het systeem van úw organisatie vraagt om uw doelen te realiseren.

Licht
Veranderen is een serieuze zaak, maar we maken het niet zwaarder dan nodig. Positieve energie en een zekere lichtheid helpen om (veel) verder te komen dan verwacht. Inhoudelijke deskundigheid is in de organisatie over het algemeen wel aanwezig. Het vermogen om die kwaliteiten te verbinden en samen te laten werken is echter schaars en cruciaal om veranderdoelen te realiseren. Wij zorgen daarvoor.