Diensten

In organisaties binnen de zakelijke en publieke dienstverlening werken we samen aan de volgende opgaven:

Implementeren

 • We versnellen verander- en implementatieprocessen
 • We doorbreken patronen en vastgelopen processen (cultuurverandering)
 • We lossen problemen op en zorgen voor de realisatie van concrete projecten, programma’s en reorganisaties

Strategie

 • We formuleren een heldere inspirerende koers
 • We verbinden die met acties in de dagelijkse praktijk
 • We geven richting aan samenwerkingsprocessen
 • We geven risicomanagement en governance praktisch vorm

Lean Management > onze specialisten van Odintakt

 • We verbeteren de kwaliteit en snelheid van werkprocessen
 • We maken werkprocessen klantgericht en sturen op continu verbeteren
 • We zorgen ervoor dat harde bezuinigingen constructief worden gerealiseerd

Training & ontwikkeling

 • We ontwikkelen en begeleiden teams
 • We coachen individuen
 • We maken opleidingsprogramma’s in het teken van uw veranderproces
 • We inspireren mensen tot hun bijdrage aan beoogde veranderingen