Meer zelforganisatie, meer control!

Een Raad van Toezicht wil bij voorkeur niet verrast worden en juist in control zijn over de verwezenlijking van de strategische agenda, de financiële resultaten en de risico’s, evenals over de kwaliteit van de dienstverlening. Maar hoe kan een Raad van Toezicht (RvT) in control blijven als de organisatie over gaat op een besturingsfilosofie van […]

Lean en het Rijnlandse model: two of a kind

In deze tijden van crisis wordt vaak het Rijnlandse organisatiemodel geprezen. In ‘Rijnlandse’ organisaties waardeert men vakmanschap en inhoudelijke deskundigheid, beschouwt men de manager als meewerkend voorman en richt men zich op continuïteit, duurzame relaties met stakeholders en collectief succes. Dit in tegenstelling tot de Anglo-Amerikaanse organisatiecultuur –vaak genoemd als oorzaak van de huidige economische […]

Met lean management, HR op 1!

Lean management is de laatste jaren populair, vooral omdat implementatie ervan leidt tot enorme kostenreductie, gecombineerd met verbetering van kwaliteit van de dienstverlening. Interessant in dit verband is dat de basis van de lean filosofie -zoals die oorspronkelijk bij Toyota is ontwikkeld- wordt gevormd door de lange termijn strategie, terwijl het human resources (HR) beleid […]