Bezuinigen met respect voor mensen

Hoe kunnen we lean inzetten voor realisatie van noodzakelijke bezuinigingen bij de overheid? Lean gaat toch immers over procesverbetering met respect voor mensen? Dat zijn op dit moment mogelijk de meest prangende vragen van lean managers en lean adviseurs bij de overheid. Voor degenen die snel aan de slag gaan, is dat het makkelijkst.

Het nieuwe werken en lean

Het nieuwe werken was één van de ‘trending topics’ van 2010. Het ziet ernaar uit dat het ook in 2011 nadrukkelijk op de agenda zal blijven staan. Maar hoe verhoudt het nieuwe werken zich eigenlijk tot Lean? Past het er bij? Kan het ermee samen gaan?

Klantonderzoek als zoete koek

Weten wat de klant wil. Dus meedoen aan een landelijke benchmark baliebezoek of telefonische dienstverlening? Het is een logische stap die door veel gemeenten wordt gezet. Men verwacht ook van elkaar dat zoveel mogelijk collega’s meedoen. Maar leveren deze onderzoeken de eigen gemeente uiteindelijk ook de meest waardevolle informatie op? Voor de concrete verbetering van […]

Proactief meer met minder

Publieke organisaties staan de komende jaren voor een grote uitdaging. Hoe kunnen bezuinigingstaakstellingen op een constructieve manier worden gerealiseerd? Hoe kan een publieke organisatie proactief ‘Meer met Minder’ gaan doen? En hoe kunnen besparingsmogelijkheden ook echt in geld verzilverd worden? Broekriem aanhalen Door de economische crisis, gecombineerd met financiële tegenvallers op het gebied van bijvoorbeeld […]

Ook de interne klant telt mee

Lean leert ons de klant en de waarde die hij vraagt altijd op nummer 1 te zetten. In overheidsorganisaties is het niet altijd direct even helder wie die klant nu eigenlijk is. Vaak zijn er meerdere klanten of klantbelangen te bedienen. Natuurlijk houden we de plicht glashelder te maken wie precies onze klanten zijn en […]