Eigenaarschap

Soms ontvouwen dingen zich gewoon voor je ogen. Zo denk ik voortdurend na over waarom sommige verbeteractiviteiten, of kaizen’s beter en sneller verlopen dan andere. Nu kunnen we daar allemaal natuurlijk wel een aantal redenen voor aandragen, maar laatst kwam een belangrijke reden op één en dezelfde dag als op een presenteerblaadje voorbij: De proceseigenaren […]

Voortdurend verbeteren bij PGGM

Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM implementeerde het afgelopen jaar de verbeterkata, als routine voor voortdurend verbeteren en onder de naam “kortcyclisch sturen”. Hiermee legde de organisatie naar eigen zeggen een basis voor de vergroting van daadkracht, effectiviteit en voor medewerkermotivatie. Vrijwel alle MT’s en teams werden gecoacht en ondersteund in de concretisering van doelen, de vormgeving van prestatieborden en -last but […]

Flexplekken en het nieuwe werken?

In een grote overheidsorganisatie is een tijdje behoefte aan extra lean-inzet. Daarvoor word ik een paar dagen per week ingehuurd. Op één van mijn eerste dagen daar, maak ik kennis met het fenomeen flexplekken en “het nieuwe werken”. Het gebouw is namelijk ingericht met dit soort werkplekken. Even een korte situatieschets.  Er zijn (ruim) voldoende […]

-25% kan

 De grote vraagtekens van het CPB bij de miljardenbezuiniging op het ambtenarenapparaat zijn niet terecht. De 4 miljard die de partijen willen bezuinigen zijn best te realiseren, zonder in te leveren op beleid.