Hocus focus

Recentelijk sprak ik met leden van een intern team dat begeleidt bij allerlei trajecten om de overheidsorganisatie slimmer te laten werken. De diensten die zij verlenen variëren van begeleiding van kaizens tot workshops voor opdrachtgevers, en van trainingen procesgericht werken tot vastlegging van de AO-IC. Teamleden krijgen volop de ruimte om díe zaken op te […]

Voortdurend verbeteren bij PGGM

Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM implementeerde het afgelopen jaar de verbeterkata, als routine voor voortdurend verbeteren en onder de naam “kortcyclisch sturen”. Hiermee legde de organisatie naar eigen zeggen een basis voor de vergroting van daadkracht, effectiviteit en voor medewerkermotivatie. Vrijwel alle MT’s en teams werden gecoacht en ondersteund in de concretisering van doelen, de vormgeving van prestatieborden en -last but […]

Klantonderzoek als zoete koek

Weten wat de klant wil. Dus meedoen aan een landelijke benchmark baliebezoek of telefonische dienstverlening? Het is een logische stap die door veel gemeenten wordt gezet. Men verwacht ook van elkaar dat zoveel mogelijk collega’s meedoen. Maar leveren deze onderzoeken de eigen gemeente uiteindelijk ook de meest waardevolle informatie op? Voor de concrete verbetering van […]