Agile

Agile kun je zien als het werkproces dat je krijgt als je lean principes hebt toegepast op een projectorganisatie. Project-teams die op een agile manier werken, richten zich vanaf het eerste moment op het vervaardigen van een eindproduct voor de klant en niet op het inrichten van organisatie-structuren, het maken van plannen, budgetten en conceptuele documenten. Agile project teams werken samen in een machtig team met alle competenties, bij voorkeur in een ruimte. Zij verdelen hun werk gelijkmatig en maken gebruik van visueel management voor het monitoren van hun voortgang. Team leden overleggen bij voorkeur door met elkaar in gesprek te gaan en vermijden daarmee verspillingen als wachten, overdracht en herstelwerk.

Agile heeft een enorme vlucht genomen sinds software bedrijven rond 2000 voor het eerst lean in een projectomgeving probeerden te ontwikkelen en vooral sinds een groep ontwikkelaars in 2001 in Utah bij elkaar kwam en het Agile Manifesto formuleerde. Ook Scrum is daaruit voortgekomen. Tegenwoordig is er nauwelijks nog een software bedrijf te vinden dat niet tenminste enige elementen van agile heeft omarmd.

Met Odintakt helpen we klanten om Agile te implementeren en daarbij ook gebruik te maken van andere Lean technieken, zoals de Verbeterkata en de uit constructie-industrie voortkomende tools als collaboratieve pull planning.