Resultaten

Vaak behaalde resultaten

 • Snellere dienstverlening, betere klantgerichtheid en daardoor hogere waardering van klanten;
 • Slimmer ingerichte werkprocessen met kortere doorlooptijden;
 • Efficiënter ingerichte werkprocessen en daardoor mogelijkheden tot (flinke) kostenbesparingen, zonder dat de kaasschaaf gehanteerd hoeft te worden;
 • Versterking van de ontwikkeling van de gezamenlijke professionaliteit en daardoor van de kwaliteit;
 • Minder stress, meer werkplezier en bewustzijn van klantwaarde, samenwerken, efficiëntie en resultaatgerichtheid.

Voorbeelden van resultaten

 • Verzilverde bezuinigingen van 10% – 25% op operationele kosten, in combinatie met verbeterde kwaliteit van dienstverlening.
 • Doorlooptijd bezwaarschriften teruggebracht van 16 naar 6 weken.
 • 100.000-plus gemeente: doorlooptijd actualisering bestemmingsplan gereduceerd van 1 à 2 jaar naar 6 weken en het aantal plannen en beleidsregels met 60% teruggebracht.
 • Kleinere gemeente: briefafhandeling in één dag.
 • Gestroomlijnde afstemming tussen belangenpartijen in 100.000-plus gemeente bij herinrichting straten binnenstad leidt tot reductie doorlooptijd van 1 jaar en langer naar 8 weken.
 • Bewerkingstijd uitgifte bezoekersparkeerpassen gehalveerd en doorlooptijd van 3 dagen teruggebracht naar 41 minuten (direct aan balie).
 • Doorlooptijd gemeentelijke subsidieaanvraag teruggebracht van ruim 1 jaar naar 1 maand.
 • Praktische en stimulerende methode om om te gaan met de reductie van aantallen fte uit gestroomlijnde processen.
 • De afhandeling van een aanvraag levensonderhoud van 4 tot 7 weken gereduceerd tot 4 uur (80%) of 1 week (20%). Professionals hebben weer tijd voor hulp en ondersteuning op maat.
 • Middelgrote organisatie: tijdsbesteding contractenadministratie gehalveerd en 50% minder fouten.