Onze visie

Een lean overheid

 • werkt stelselmatig aan het optimaliseren van haar werkprocessen,
 • vertaalt politieke en bestuurlijke besluiten in concrete resultaten,
 • stelt bij elk handelen de vraag: voor wie biedt dit toegevoegde waarde, en stelt daarbij de klant centraal,
 • heeft een resultaatgerichte cultuur en is gericht op continu verbeteren,
 • gaat daardoor optimaal met beperkte publieke middelen om, zonder dat dit ten koste van kwaliteit hoeft te gaan,
 • durft in het verleden gegroeide werkwijzen ter discussie te stellen,
 • werkt toegewijd samen, zowel binnen de organisatie, als met externe ‘stakeholders’,
 • geniet vertrouwen van haar burgers.

In een lean organisatie

 • zijn medewerkers professionals, die precies weten welke bijdrage zij leveren aan (een keten van) werkprocessen, omdat ze die keten zelf vormgeven en continu verbeteren,
 • werken medewerkers met plezier samen aan steeds betere dienstverlening tegen een scherpe prijs,
 • hebben medewerkers hun klanten voor ogen en weten zij welke toegevoegde waarde klanten wensen,
 • is kwaliteit gezamenlijk gedefinieerd en op basis van continu leren in en toetsen aan de praktijk, en wordt deze permanent aangescherpt wordt,
 • sturen leiders op een resultaatgerichte cultuur van continu verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van werkprocessen en staan zij daarin ten dienste van de professionals,
 • zijn medewerkers daardoor professionals die weer echt hun vak kunnen uitoefenen en zijn zij niet gericht op suboptimalisatie van het eigen werk, maar op een bijdrage aan het integrale eindproduct,
 • durven bestuurders op afstand te sturen omdat de processen ‘in control’ zijn,
 • en zijn medewerkers trots op hun organisatie.

In uw (en onze) organisatie

 • zijn er zeker elementen van deze ‘ideale’ organisatie te vinden,
 • zijn er altijd substantiële verbetermogelijkheden in werkwijze, verbetercultuur en prestaties met behulp van de lean aanpak te bereiken,
 • zet ODINTAKT zich met u in om uw verbeterpotentieel optimaal te benutten.