Onze ervaring

ODINTAKT is sinds 2002 in veel overheidsorganisaties betrokken bij organisatiebrede Leantrajecten en bij het ‘Lean maken’ van veel specifieke werkprocessen. Van de grootste tot kleine gemeenten, provincies, waterschappen en diverse andere organisaties uit de publieke sector. Ook in het bedrijfsleven en de zorgsector hebben wij de afgelopen jaren onze sporen verdiend.

Voorbeelden van werkprocessen

Asielprocedure, Parkeerbeheer (parkeervergunningen), Verstrekking vergunningen, Verordeningen, Verstrekking subsidies, Aanvragen WMO/levensonderhoud en overige uitkeringen, Samenvoeging UWV/ CWI en Sociale Dienst, Aanbesteding openbaar vervoer, Service desks van facilitaire zaken, Actualisering bestemmingsplannen, Introductie van nieuwe medewerkers, HR cyclus, Art. 19 procedures, Art. 31 procedures, Bezwaar – en beroep, OZB (inning), Onderhoud wegen (kantoniers), Onderhoud grijs / groen, Afvalverwerking, WABO, Herinrichting openbare ruimte, realiseren bezuinigingstaakstelling ondersteunende diensten. Zorgpaden, registratieprocessen, behandelplannen.