Lean

Lean richt zich op de wijze waarop de werkprocessen in uw organisatie georganiseerd zijn – en hoe dat beter, sneller, efficiënter en beter dienstverlenend kan. Wanneer we met de methodiek van Lean naar werkprocessen kijken is steeds de vraag en het uitgangspunt: wat heeft toegevoegde waarde voor uw klant, de burger – en wat niet. De in- en externe processen van uw organisatie worden samen met u onder de loep genomen, op basis van de vraag ‘wat betekent deze handeling voor uw klant?’ Soms is het antwoord op die vraag positief: uw klant gaat er dankzij uw inspanningen op vooruit. Maar sommige inspanningen leiden niet tot het optimaal haalbare resultaat voor uw klanten. Sterker: Werkzaamheden leiden soms ook binnen de organisatie tot ergernissen, omdat zaken te lang duren of te ondoorzichtig zijn.

Daar liggen dus groeikansen! Met behulp van het Lean instrumentarium helpen we u uw werkprocessen te analyseren en te stroomlijnen, zodat de kwaliteit, bewerkingstijd en doorloopsnelheid van uw diensten substantieel verbeteren. Tegelijkertijd worden administratieve belasting en de daarmee gemoeide kosten gereduceerd. Zeker in deze tijden van forse bezuiniging biedt Lean u echt een serieuze mogelijkheid om besparingen te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en van het enthousiasme van uw professionals.

ODINTAKT heeft de Lean methodiek, die in de assemblage-industrie is ontwikkeld, als eerste gespecialiseerde organisatie, vertaald naar een werkbare aanpak voor dienstverlenende organisaties, voor bedrijven werkzaam in de service-industrie, in de zorg en bij de overheid. We houden rekening met de specifieke bestuurlijke en politieke context en opgaven. Op deze manier kan Lean management de komende jaren een instrument van vitaal belang zijn voor het functioneren van dienstverlenende organisaties in moeilijke tijden. Elders vindt u meer informatie over de uitgangspunten / principes van Lean.