Verbeterkata

Kata is een doorontwikkeling van Lean, met name gericht op het versterken van het principe van continu verbeteren. Kata is een proces waarmee gedragsroutines worden geoefend en versterkt, zodat een systematisch, gericht proces en cultuur van continu verbeteren tot ontwikkeling komt. Richting een voor de organisatie uitdagend verbeterdoel.

KATA-van-verbeteren-figuur-5-kleur

Het continu verbeteren in een lean organisatie gaat volgens een in beginsel eenvoudig, vast en kort-cyclisch verbeterpatroon, waarin de volgende vragen worden doorlopen:

  1. Begrijp ik de richting? Wat willen we bereiken?
  2. Begrijpen we de huidige situatie? Hoe loopt het nu?
  3. Wat willen we als volgende (tussen)stap voor elkaar krijgen? Wat houdt ons nu tegen om die stap te zetten (obstakel)?
  4. Wat gaan we ondernemen om voorbij het obstakel te komen?
  5. Wat hebben we bereikt en wat leren we van deze ervaring voor het bereiken van onze volgende stap?

De Kata bestaat uit een Verbeterkata voor de leidinggevende die met zijn/haar team de verbeterroute bewandelt, en een Coachingkata voor de mentor die de leidinggevende en het team coacht en op het effectieve spoor houdt.

Organisaties die met de verbeterkata werken behalen sneller betere resultaten. Ze ontwikkelen een gewoonte om voortdurend aan het met elkaar verbeteren van werkwijzen te werken. Daardoor kunnen zij ook snel en adequaat reageren op veranderende omstandigheden. De verbeterkata is methodisch, kan door iedereen worden geleerd en blijkt heel effectief als dé manier voor het ontwikkelen van initiatief, betrokkenheid en samenwerkingsvermogen. Dat ontwikkelt het vertrouwen om ambities ook in lastige omstandigheden waar te maken.

ODINTAKT is één van de eerste partijen in Nederland die zich heeft gespecialiseerd in het werken met de Kata en wij hebben de manier van werken geïntegreerd in al onze opleidingen en ons begeleidingswerk.

Wat levert het werken met de Kata op?

  • Het dagelijks beoefenen van de Kata routines bevordert een cultuur van continu verbeteren.
  • Kata levert een praktische methode voor creatieve probleemoplossing. Mensen leren, ontwikkelen en presteren door middel van beheersbaar en systematisch experimenteren.
  • Een leiderschapsstijl die leren en gezamenlijk presteren op alle niveaus aanzet en waardeert.
  • Het zorgt ervoor dat de organisatie door het stapsgewijs behalen van doelen en gewenste werkwijzen (soms ongedacht snel) dichter bij het realiseren van de grote uitdagingen komt.

Net als in de sport en de muziek werkt het leren werken met de Kata van verbeteren (zeker bij aanvang) het best onder begeleiding van een ervaren Kata coach. ODINTAKT biedt begeleiding in verschillende maten van intensiteit aan, die we voor het gemak kwalificeren als A, AA en AAA.