Zorg

Lean is in de zorgsector iets anders dan bij commerciƫle dienstverleners. Mensgerichtheid en professionaliteit van de zorgverlening staan centraal. Lean kan aan de kwaliteit van de zorgverlening juist een grote bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door de processen om de zorgverlening heen zodanig in te richten dat er zo veel en zo goed mogelijk tijd kan worden besteed aan de feitelijke behandeling en zorg. Of door een werkbare verbinding tussen inhoud en bedrijfsvoering te leggen. Kata kan helpen om systematisch te werken aan zorgvernieuwing en kwaliteitsontwikkeling. Dienstverlening in de zorg is mooi en belangrijk mensenwerk. Daarom richten wij ons met onze dienstverlening graag op de zorgsector. Onze adviseurs begrijpen en kennen de sector goed en weten hoe lean en Kata juist hier ook voor geweldige resultaten kunnen zorgen. Wij staan u daar graag in bij.