Overheid

Lean is bij de publieke sector iets anders dan bij commerciële dienstverleners. Dat heeft te maken met de vaak grotere complexiteit van het krachtenveld waarin de publieke sector opereert. In de publieke sector is eigenlijk nooit sprake van maar één klant en één klantwaarde. Er is meestal sprake van verschillende stakeholders waarmee op zeer verschillende manieren rekening gehouden moet worden. Daarbij opereert de publieke sector voor een belangrijk deel in een kantorenomgeving, waar op een andere manier inhoud gegeven moet worden aan procesverbeteringen dan in een productie-omgeving. Daarom richten wij ons met onze dienstverlening graag op de publieke sector. Onze adviseurs begrijpen en kennen de publieke sector door en door en weten hoe lean juist daar ook voor geweldige resultaten kan zorgen. Zo voegen we de meeste waarde voor uw organisatie toe.