Boek ‘Een Lean Overheid’

Wat is Lean? En hoe kun je Lean in uw overheidsorganisatie toepassen?

Paul Huguenin, David Binnerts en Harrie van Gestel hebben in dit boek de verworvenheden van Lean Management op grond van hun ervaringen speciaal geschreven voor de specifieke context van de overheid.

Aan de hand van 10 samenhangende uitgangspunten wijden zij u in in de integrale filosofie en handzame methodieken van Lean.

Het boek is zeer helder en praktisch geschreven. Het is al toe aan de 8e druk.

Bestellen kan door een mail te sturen naar stein@odingroep.nl

76 pagina’s. Prijs: € 19,50 (excl. 6% BTW en excl. verzendkosten)