Terug naar rust, reinheid & regelmaat

Bijna iedereen heeft weleens gehoord van de 3 R-en: Rust, Reinheid en Regelmaat. Een trio uit de oude doos, destijds bedoeld als leidraad bij de opvoeding van kleine kinderen. Wat blijkt; ze scheppen ook voor de meeste volwassenen een prettige omgeving. En juist in onze hectische samenleving zijn ze actueler dan ooit. Met lean gaan […]

Werk gelijkmatig verdelen

Kort geleden keek en luisterde ik geboeid naar de College Tour met Richard Branson als gast. Overbodig om toe te lichten misschien, maar toch: Niet lijkt onmogelijk voor de Britse zakenman Sir Richard Branson, het hart en brein achter onder meer het succes van Virgin Records. In de tv-uitzending beantwoordde hij vele vragen van de […]

Een Lean cultuur

Lean en cultuur zijn twee zijden van 1 medaille. Maar niet altijd wordt bewust gekeken naar welke impact Lean op de organisatiecultuur heeft. En andersom!! Wie voor de filosofie van Lean kiest, kiest al dan niet expliciet voor een bepaalde cultuur. Van belang is te realiseren dat de Lean-filosofie en werkwijze bepaalde cultuuraspecten meer dominant […]

Lean Project Management, agile en scrum

Veel werk bij de overheid is projectmatig: Beleidsontwikkeling, planontwikkeling, gebiedsontwikkeling, het zijn allemaal activiteiten die telkens als redelijk unieke exercities opnieuw worden opgepakt en die ook een duidelijk afgebakend product kennen, met een helder begin en eind van de uitvoering. Inmiddels hebben nogal wat project-organisaties ervaring opgedaan met de toepassing van lean principes bij realisatie […]