Implementatie van lean bij de Wabo

Eerder schreef ik hier over een lean Wabo-proces bij een gemeente. Een team medewerkers dat ik als ODINTAKT-adviseur mocht begeleiden, maakte een ontwerp voor een lean Wabo-proces en richtte het proces ook daadwerkelijk in. Het ontwerp maken en ook de praktische inrichting gebeurde steeds met het team in Kaizens; verbeterevenementen van een aantal aaneengesloten dagen.