Lean Overheid Platform

Eind april 2012 kwamen ongeveer 15 vertegenwoordigers van verschillende overheden bijeen in de gemeente Barneveld voor de 4e bijeenkomst van het Lean Overheid Platform. Doel van de bijeenkomst was om kennis te nemen van de lean ervaring van de gemeente Barneveld en om naar aanleiding hiervan ervaringen uit te wisselen en om van elkaar te […]

Lean na invoering van de WABO

Op 1 oktober 2010 trad de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) in werking. Deze wet regelt dat veel verschillende vergunningen en toestemmingen worden gebundeld in één omgevingsvergunning. Dat is vast efficiënter, maar is de gemeente daarmee leaner? De meeste gemeenten werkten de afgelopen maanden en soms zelfs jaren aan de ontwikkeling van een nieuw proces […]

Implementatie van lean bij de Wabo

Eerder schreef ik hier over een lean Wabo-proces bij een gemeente. Een team medewerkers dat ik als ODINTAKT-adviseur mocht begeleiden, maakte een ontwerp voor een lean Wabo-proces en richtte het proces ook daadwerkelijk in. Het ontwerp maken en ook de praktische inrichting gebeurde steeds met het team in Kaizens; verbeterevenementen van een aantal aaneengesloten dagen.