Snellere stadsvernieuwing

Het bestuur van een grote Europese gemeente besloot in 2008 om het centrum van de stad een flinke opknapbeurt te geven. Een opknapbeurt die de stad zou verlossen van het imago van een stad waar je goed kan werken, maar niet meer dan dat. En die eraan bij zou dragen dat het centrum een plek […]

Wabo: sneller en toch rustiger

Met de invoering van de gemeentelijke Wabo, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vorig jaar oktober, is een versimpeling doorgevoerd waardoor het voor burgers en bedrijven makkelijker is geworden om een vergunning aan te vragen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Deze z.g. omgevingsvergunning vervangt daarmee ongeveer vijfentwintig vergunningen.