Te veel gevraagd?

“Te veel gevraagd” is de titel van VNG advies over terugdringing van het aantal indieningsvereisten bij tal van producten die door gemeenten aan burgers worden aangeboden. In het advies zijn minutieus per product opgenomen welke indieningsvereisten minimaal noodzakelijk zijn, welke gegevens uit andere bestaande informatiebronnen betrokken kunnen worden, en welke eigenlijk helemaal overbodig zijn.