Bezuinigen met respect voor mensen

Hoe kunnen we lean inzetten voor realisatie van noodzakelijke bezuinigingen bij de overheid? Lean gaat toch immers over procesverbetering met respect voor mensen? Dat zijn op dit moment mogelijk de meest prangende vragen van lean managers en lean adviseurs bij de overheid. Voor degenen die snel aan de slag gaan, is dat het makkelijkst.