Snellere stadsvernieuwing

Het bestuur van een grote Europese gemeente besloot in 2008 om het centrum van de stad een flinke opknapbeurt te geven. Een opknapbeurt die de stad zou verlossen van het imago van een stad waar je goed kan werken, maar niet meer dan dat. En die eraan bij zou dragen dat het centrum een plek […]

Wabo: sneller en toch rustiger

Met de invoering van de gemeentelijke Wabo, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vorig jaar oktober, is een versimpeling doorgevoerd waardoor het voor burgers en bedrijven makkelijker is geworden om een vergunning aan te vragen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Deze z.g. omgevingsvergunning vervangt daarmee ongeveer vijfentwintig vergunningen.

Te veel gevraagd?

“Te veel gevraagd” is de titel van VNG advies over terugdringing van het aantal indieningsvereisten bij tal van producten die door gemeenten aan burgers worden aangeboden. In het advies zijn minutieus per product opgenomen welke indieningsvereisten minimaal noodzakelijk zijn, welke gegevens uit andere bestaande informatiebronnen betrokken kunnen worden, en welke eigenlijk helemaal overbodig zijn.

Bezuinigen met respect voor mensen

Hoe kunnen we lean inzetten voor realisatie van noodzakelijke bezuinigingen bij de overheid? Lean gaat toch immers over procesverbetering met respect voor mensen? Dat zijn op dit moment mogelijk de meest prangende vragen van lean managers en lean adviseurs bij de overheid. Voor degenen die snel aan de slag gaan, is dat het makkelijkst.

Het nieuwe werken en lean

Het nieuwe werken was één van de ’trending topics’ van 2010. Het ziet ernaar uit dat het ook in 2011 nadrukkelijk op de agenda zal blijven staan. Maar hoe verhoudt het nieuwe werken zich eigenlijk tot Lean? Past het er bij? Kan het ermee samen gaan?