Lean bij schuldhulpverlening (SHV)

De gemeente Venray deed onlangs onder begeleiding van Odintakt een lean traject bij de plaatselijke Schuldhulpverlening. Dat leidde tot een enorme kwaliteitsverbetering en werkdruk verlichting voor de ambtenaren -waarbij ook de kosten omlaag gingen-. De Limburger schreef erover.

woensdag, 07 maart 2012
METHODE Burger moet eigen dossier opstellen en voortaan naar groepsbijeenkomst gaan Venray verbetert aanpak schuldhulpverlening

door Eric Seuren
VENRAY – Venray gaat per direct groepsbijeenkomsten organiseren voor burgers die door financiële problemen gebruik willen maken van schuldhulpverlening. Ook moe- ten de schuldenaren daarbij hun ei- gen dossier voor het traject maken. De gemeente stapt over op de nieuwe methode voor schuldhulpverlening, omdat deze elders in het land al zeer succesvol is gebleken. „Na enige aarzeling om al hun sores aan een groep te vertellen, ervaren deelnemers van een schuldhulpverlening het als zeer aangenaam. Ze zien in dat ze niet alleen staan in hun situatie en hebben ook steun aan elkaar”, verklaart wethouder Twan Jansen.
Met de werkwijze wordt ook aangestuurd op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Die moet namelijk zelf het dossier maken, voordat een hulptraject wordt gestart. Werkt de burger daaraan niet mee of wil hij of zij tijdens het traject afhaken, dan wordt die persoon drie maanden lang uitgesloten van schuldhulpverlening. Jansen: „Het is een inspannend proces. Een persoon wordt echt aan de lijn gelegd. Dat is heftig, maar als de motivatie er is, is de persoon in kwestie na verloop van tijd wel uit de schulden.”
De methode met verplichte groepsbijeenkomsten is volgens de gemeente ook een verbetering van het hulpverleningsproces op zich. De methode is effeciënter en sneller, omdat er niet voor elke burger die in aanmerking wil komen voor de hulpverlening uren vrijgemaakt hoeven te worden en omdat een aanzienlijk deel van het werk door de burger zelf wordt verricht.
„Wekelijks komen er zes mensen bij de gemeente met zo’n aanvraag. Die vangen we nu gezamenlijk op. Dat bespaart veel tijd,” aldus Jansen. Verleden jaar deden 240 mensen in de gemeente Venray een beroep op schuldhulpverlening.